Povrchová Dezinfekcia – Pravidelná

Čo je vlastne povrchová dezinfekcia?

Povrchová dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov ako sú víri, baktérie a plesne.

Zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou polyméru PolyHMG. Naše prípravky od výrobcu H2O COOL, rady disiCLEAN, ktoré sú vyvinuté špeciálne nato, aby prerušili prenos nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi.

Pravidelná povrchová dezinfekcia od Nás ako služba, Vám výrazne pomôže vydezinfikovať a následne ochrániť daný priestor, bez toho aby ste museli dané povrchy zakrývať, sťahovať, alebo inak manipulovať.

V čom je naša povrchová dezinfekcia iná?

Naša povrchová dezinfekcia je najnovšie antiseptické činidlo, schopné zabezpečiť hygienicky čisté prostredie. Aktívna zložka v PolyHMG je ukrytá v guanidínových väzbách polyméru. Kladne nabitý katiónový polymér priťahuje záporne nabitú membránu mikroorganizmu, ktorá je v kontakte s PolyHMG narušená. Preparát následne paralyzuje biologickú aktivitu fermentov mikroorganizmu, zabraňuje množeniu nukleónových kyselín a ničí dýchací systém. Tieto faktory spoločne mikroorganizmus zahubia.

Neobsahuje alkoholy, aldehydy, fenoly a estery, Bez Chlóru, Nebieli, Nehorľavý, Nekorozívny, Jednoduchý na používanie, skladovanie a manipuláciu, Účinný aj po zmrazení a rozmrazení, Rozpustený vo vode, vhodný do každého prostredia, PolyHMG je takmer bez farby, zápachu a má pH blízke 7,0 (neutrálne), Ekonomický – účinný aj pri nízkych koncentráciách.

Ako postupujeme pri povrchovej dezinfekcii?

Aj keď si to neuvedomujeme, denne sme v kontakte s miliónmi baktérií. Mnohé z nich sú pôvodcami vírusov, chorôb a infekcií. Na povrchovú dezinfekciu používame špeciálne technicky-vyspelé elektrostatické postrekovače Victory Innovations. Pri aplikácii roztoku na báze PolyHMG elektrostatickým postrekovačom nie je potrebné dotýkať sa alebo utierať povrchy, čo poskytuje jedinečnú a účinnú metódu aplikácie.

Pri aplikácii našej povrchovej dezinfekcie, ktorá je nabitá elektrostatickým nábojom je daný povrch rovnomerne pokrytý. Výsledkom je dokonale nastriekaná dezinfekcia na akýkoľvek povrch.

Všetky aplikácie si viete pozrieť na tomto linku : https://www.youtube.com/channel/UClkik_90XZ0g2L_CW4cIXTw

Kde všade môžeme za Vami prísť?

Všestrannosť a univerzálnosť sú len dve z množstva výnimočných vlastností povrchovej dezinfekcie od H2O COOL, disiCLEAN ponúka široké spektrum dezinfekcie, aby sme uspokojili zákazníkov z každej oblasti, kde chcú mať čisté a dezinfikované prostredie. Overená účinnosť v rôznych oblastiach – materské školy, školy, domovy dôchodcov, domácnosti, verejné zdravotníctvo, čakárne, veteriny, hotely, kiná, divadlá, reštaurácie, kuchyne, verejná doprava, letecká doprava, lodná doprava, vlaková doprava, klimatizácie, vzduchotechnika, rekuperačné jednotky, štadióny, fitness centrá, štúdia krásy, zoo, stajne, a.i.

Povrchová dezinfekcia, nepriateľ mikroorganizmov.

Pravidelná plošná povrchová dezinfekcia ničí všetky mikroorganizmy : Virucíd (Adeno, Polio, H5N1, BVDV, …) Baktericíd (MRSA, Legionella, Listéria, …) Mykobaktericíd (TBC, M. Avium, M. Terrae, …) Fungicíd, Algicíd (Aspergillus niger, …) Protiplesňový účinok, Dlhodobo chráni ošetrované povrchy, Účinná povrchová dezinfekcia, Vytvára ochranný film, Ničí vhodné životné prostredie pre mikroorganizmy, Stabilný – neprchavý – nereaktívny – neoxidačný, Neničí žiadne materiály (textil, drevo, gumu, korok, plasty, kovy, sklo, …)

Tešíme sa na Vás povrchová dezinfekcia – dezinfekcia inak