Barion Pixel

Dezinfekcia pre našich najmilších

Školy, materské školy, domovy dôchodcov

Dezinfekcia pre našich najmilších je určená pre školy, materské školy a domovy dôchodcov a sociálnych služieb. Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporuje osobnostný rozvoj detí, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Všetkým nám samozrejme záleží aj na zdraví našich detí a preto riešime pravidelnú povrchovú dezinfekciu povrchov.

Ideálna aplikácia je dva krát za mesiac. Naša služba, spolu s našimi prípravkami je určená priamo na dezinfekciu. Naše prípravky na dezinfekciu povrchov, spolu s našimi elektrostatickými postrekovačmi Victory Innovations vedia zlikvidovať všetky pachy, vírusy, baktérie, plesne a choroboplodné zárodky, ktoré sa vyskytujú na všetkých možných predmetoch, s ktorými prichádzajú deti do kontaktu.

Všetky hračky, skrinky, jedálne, postele a  toalety. Dezinfekcia nepoškodzuje žiadne materiály. Dezinfekciou všetkých spomínaných vecí sa eliminujú na dlhší čas všetky tieto neviditeľné problémy. Výsledkom je dezinfikovaný povrch.

DEZINFEKCIA PRE NAŠICH NAJMILŠÍCH sa využíva aj rôznych sociálnych zariadeniach a aj v domoch dôchodcov, kde sa tiež aplikuje dezinfekcia na všetko, s čím prichádzajú naši starý rodičia do kontaktu.