Dezinfekcia klimatizácie

Dezinfekcia klimatizačných jednotiek

Klimatizácia je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch. Hlavným znakom klimatizácie je úprava teploty a vlhkosti vzduchu.

Nesprávne používanie a zlá dezinfekcia klimatizácie vplyvom cirkulujúceho vzduchu nastaveného na extrémne nízke teploty a zlým smerom môže viesť k vysychaniu očí a ich páleniu, bolestiam hlavy, stuhnutým krčným svalom, vysušenej koži, angíne, zhoršeniu astmy a podobne. Zanedbaná údržba a dezinfekcia klimatizácie, hlavne výmena filtrov, dezinfekcie, môže viesť k znečisťovaniu klimatizovaného vzduchu. Najrizikovejšie je šírenie choroboplodných mikroorganizmov. Naša služba pravidelnej dezinfekcie klimatizácie, vie všetkým týmto veciam predísť. Naše prípravky na dezinfekciu klimatizácie a povrchov, spolu s našimi elektrostatickými postrekovačmi Victory Innovations vedia zlikvidovať všetky pachy, vírusy, baktérie, plesne a choroboplodné zárodky, ktoré sa vyskytujú v klimatizačných jednotkách. Dezinfekciou klimatizácie vnútorných aj vonkajších povrchov klimatizácií sa eliminujú na dlhší čas všetky tieto neviditeľné problémy. Výsledkom je dezinfikovaný povrch a nepoškodený žiadny materiál.

Oblasť využitia : všetky externé a interné klimatizačné jednotky

Dezinfekcia vzduchotechniky

Základným princípom je preprava a odvod vzduchu. Vzduchotechnika zabezpečuje odvod vydýchaného vzduchu von z miestnosti a prívod čerstvého vzduchu dovnútra.

Dôležitá je dezinfekcia vnútorných povrchov a pravidelná údržba vzduchotechniky.

Kvalita vzduchu, ktorý dýchame zásadne vplýva na naše zdravie. Našou pravidelnou povrchovou dezinfekciou dokážeme ovplyvniť kvalitu ovzdušia len minimálne, ale vieme ovplyvniť stav vzduchotechnických jednotiek a rozvodov  v budovách, v ktorých sa počas dňa zdržiavate.

Bežné filtrácie zachytia prach, ale baktérie, plesne, huby a iné vírusy, či zápach neodstránia a prenášajú ho ďalej do prostredia. Práca v tomto znečistenom prostredí môže mať negatívny vplyv na zdravie, pracovný výkon a koncentráciu. 

Naša služba pravidelnej dezinfekcie, vie všetkým týmto veciam predísť. Naše prípravky na dezinfekciu povrchov, spolu s našimi ULV postrekovačmi, alebo elektrostatickými postrekovačmi Victory Innovations vedia zlikvidovať všetky pachy, vírusy, baktérie, plesne a choroboplodné zárodky, ktoré sa vyskytujú v vzduchotechnike. Dezinfekciou vnútorných aj vonkajších povrchov vzduchotechník sa eliminujú na dlhší čas všetky tieto neviditeľné problémy. Výsledkom je dezinfikovaný povrch a nepoškodený žiadny materiál.

Využitie vzduchotechniky

rodinné domy, byty, kancelárie, administratívne budovy, priemyselné objekty a iné

Dezinfekcia rekuperačných jednotiek

Rekuperácia je v podstate spätné získavanie tepla.

Do rekuperačného výmenníka vnútri vzduchotechnickej jednotky sú privádzané tak teplý odpadový vzduch z rodinného domu, ako aj čerstvý vonkajší vzduch, sú od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov, aby nedochádzalo k prieniku pachov z odpadového do čerstvého vzduchu. Súčasne však dochádza cez steny kanálikov k predhrievaniu prívodného vzduchu odpadovým. Okrem prísunu čerstvého vzduchu a tým lepších podmienok na bývanie zamedzí veľkým tepelným stratám pri bežnom vetraní oknami a tým šetrí náklady na vykurovanie. Samozrejme sa nemôže zabudnúť na čistenie a dezinfekciu danej jednotky.  Naša služba pravidelnej dezinfekcie, vie všetkým týmto veciam predísť. Naše prípravky na dezinfekciu povrchov, spolu s našimi ULV postrekovačmi, alebo elektrostatickými postrekovačmi Victory Innovations vedia zlikvidovať všetky pachy, vírusy, baktérie, plesne a choroboplodné zárodky, ktoré sa vyskytujú v vzduchotechnike. Dezinfekciou vnútorných aj vonkajších povrchov rekuperačných jednotiek sa eliminujú na dlhší čas všetky tieto neviditeľné problémy. Výsledkom je dezinfikovaný povrch a nepoškodený žiadny materiál.

Využitie rekuperačnej techniky. rodinné domy, byty, kancelárie, administratívne budovy, priemyselné objekty a iné

Scroll to Top